Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P15 Fytohormony

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 6 / 14 (43 %) Učebna: BLU Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá4x66.7 %
průměrná2x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano5x83.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano5x83.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano4x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné6x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Zažímalová Eva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Hoyerová Klára ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano4x66.7 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Vaňková Radomíra ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.6
Zažímalová Eva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Hoyerová Klára je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vaňková Radomíra je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.6
Zažímalová Eva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x33.3 %
průměr 1.5
Hoyerová Klára je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x33.3 %
průměr 1.25
Vaňková Radomíra je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x33.3 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano4x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž1x16.7 %
žena5x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.2x33.3 %
Nmgr.3x50 %
Ph.D.1x16.7 %
průměr 1.83
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé6x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%4x66.7 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%2x33.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.67
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x50 %
průměrné3x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký1x16.7 %
průměrný5x83.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký1x16.7 %
průměrný5x83.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět