Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P27B Didaktika geografie II

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 14 / 20 (70 %) Učebna: Z1 Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá6x42.9 %
průměrná5x35.7 %
špatná3x21.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 2.11
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné12x85.7 %
nízké1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.08

Vyučující

Řezníčková Dana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne4x28.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.71
Hanus Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Matějček Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 2.22
Řezníčková Dana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Hanus Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Matějček Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.18
Řezníčková Dana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x71.4 %
průměr 1.5
Hanus Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x78.6 %
průměr 1.67
Matějček Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x85.7 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž6x42.9 %
žena8x57.1 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.1x7.1 %
Nmgr.11x78.6 %
Ph.D.2x14.3 %
průměr 2.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%13x92.9 %
75 – 50%1x7.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x14.3 %
nadprůměrné3x21.4 %
průměrné9x64.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký2x14.3 %
průměrný11x78.6 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.93
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký0x0 %
průměrný10x71.4 %
nízký4x28.6 %
průměr 2.29
Vybrat jiný předmět