Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P07B Demografická analýza II

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 25 / 65 (38 %) Učebna: VG Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá13x52 %
dobrá8x32 %
průměrná4x16 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.64
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano20x80 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano17x68 %
spíše ano8x32 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano19x76 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano9x36 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.39
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké5x20 %
přiměrěné20x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8

Vyučující

Rychtaříková Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano8x32 %
spíše ano11x44 %
spíše ne5x20 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96
Burcin Boris ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano11x44 %
spíše ano11x44 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Rychtaříková Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano20x80 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Burcin Boris je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano7x28 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Rychtaříková Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x16 %
spíše ano7x28 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x56 %
průměr 1.64
Burcin Boris je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano9x36 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x40 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano11x44 %
spíše ano13x52 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano25x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano19x76 %
spíše ano5x20 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž9x36 %
žena16x64 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.21x84 %
Nmgr.4x16 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.16
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé23x92 %
opakovaně2x8 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%24x96 %
75 – 50%1x4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.04
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x4.2 %
nadprůměrné7x29.2 %
průměrné15x62.5 %
podprůměrné1x4.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký16x64 %
průměrný8x32 %
nízký1x4 %
průměr 1.4
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký13x52 %
průměrný11x44 %
nízký1x4 %
průměr 1.52
Vybrat jiný předmět