Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P05 Cytogenetika

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 8 / 33 (24 %) Učebna: B8 Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá6x75 %
dobrá0x0 %
průměrná2x25 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano2x25 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.57
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x87.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 2

Vyučující

Král Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Král Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Král Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x37.5 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž3x37.5 %
žena5x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.4x50 %
Nmgr.3x37.5 %
Ph.D.1x12.5 %
průměr 1.63
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé8x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%5x62.5 %
75 – 50%1x12.5 %
50 – 25%2x25 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.63
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x37.5 %
průměrné5x62.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký7x87.5 %
průměrný1x12.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký5x62.5 %
průměrný3x37.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.38
Vybrat jiný předmět