Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC270P22 Chemie léčiv

Katedra organické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 14 / 49 (29 %) Učebna: CH2 Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá1x7.1 %
dobrá9x64.3 %
průměrná4x28.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.21
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne7x50 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.57
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x71.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 2

Vyučující

Smrček Stanislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano7x50 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Smrček Stanislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Smrček Stanislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x57.1 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž3x21.4 %
žena11x78.6 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.4x28.6 %
Nmgr.9x64.3 %
Ph.D.1x7.1 %
průměr 1.79
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%10x71.4 %
75 – 50%4x28.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné5x35.7 %
průměrné8x57.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký9x64.3 %
průměrný5x35.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.36
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký6x42.9 %
průměrný7x50 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.64
Vybrat jiný předmět