Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC250P03I Biochemie I

Katedra biochemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 4/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 30 / 85 (35 %) Učebna: CH1 Termín: Út,07:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá17x56.7 %
dobrá12x40 %
průměrná1x3.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.47
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano21x70 %
spíše ano5x16.7 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne3x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano25x83.3 %
spíše ano4x13.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano23x76.7 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano15x50 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10 %
průměr 1.48
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké7x23.3 %
přiměrěné21x70 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.75

Vyučující

Šulc Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano16x53.3 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Šulc Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano26x86.7 %
spíše ano4x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Šulc Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x13.3 %
spíše ano6x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x66.7 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano20x66.7 %
spíše ano10x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano26x86.7 %
spíše ano4x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano29x96.7 %
spíše ano1x3.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž14x46.7 %
žena16x53.3 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.30x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé30x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%18x60 %
75 – 50%9x30 %
50 – 25%2x6.7 %
méně než 25%1x3.3 %
průměr 1.53
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré5x16.7 %
nadprůměrné5x16.7 %
průměrné18x60 %
podprůměrné2x6.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký18x60 %
průměrný4x13.3 %
nízký8x26.7 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký12x40 %
průměrný17x56.7 %
nízký1x3.3 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět