Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P40A Biochemie I (kata)

Katedra biochemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 3/2 Z; 6 kr.
Respondentů: 37 / 55 (67 %) Učebna: CH4 Termín: St,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá6x16.2 %
dobrá19x51.4 %
průměrná10x27 %
špatná2x5.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.22
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano14x37.8 %
spíše ano19x51.4 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 1.66
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano13x35.1 %
spíše ano14x37.8 %
spíše ne8x21.6 %
rozhodně ne2x5.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.97
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano12x32.4 %
spíše ano21x56.8 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 1.71
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano8x21.6 %
spíše ano13x35.1 %
spíše ne11x29.7 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit4x10.8 %
průměr 2.15
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké8x21.6 %
přiměrěné25x67.6 %
nízké2x5.4 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 1.83

Vyučující

Hudeček Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano6x16.2 %
spíše ano19x51.4 %
spíše ne8x21.6 %
rozhodně ne2x5.4 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 2.17
Hudeček Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano18x48.6 %
spíše ano16x43.2 %
spíše ne3x8.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Hudeček Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x16.2 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x48.6 %
průměr 1.74
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano10x27 %
spíše ano20x54.1 %
spíše ne5x13.5 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.92
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano23x62.2 %
spíše ano9x24.3 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne4x10.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano18x48.6 %
spíše ano16x43.2 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.58

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž10x27 %
žena27x73 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.37x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé37x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%27x73 %
75 – 50%7x18.9 %
50 – 25%3x8.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x2.7 %
nadprůměrné7x18.9 %
průměrné24x64.9 %
podprůměrné5x13.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký4x10.8 %
průměrný29x78.4 %
nízký4x10.8 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x8.1 %
průměrný25x67.6 %
nízký9x24.3 %
průměr 2.16
Vybrat jiný předmět