Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P21B5 Anorganická chemie II (b)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 17 / 99 (17 %) Učebna: CH4 Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá5x29.4 %
dobrá9x52.9 %
průměrná3x17.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano13x76.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké13x76.5 %
přiměrěné4x23.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24

Vyučující

Vojtíšek Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne6x35.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.12
Liška Alan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Vojtíšek Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Liška Alan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Vojtíšek Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.62
Liška Alan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž9x52.9 %
žena8x47.1 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%14x82.4 %
75 – 50%3x17.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x18.8 %
průměrné12x75 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký7x41.2 %
průměrný9x52.9 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x17.6 %
průměrný12x70.6 %
nízký2x11.8 %
průměr 1.94
Vybrat jiný předmět