Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P57 Anorganická chemie II (a)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 19 / 64 (30 %) Učebna: CH1 Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá16x84.2 %
dobrá3x15.8 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.16
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.41
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké3x15.8 %
přiměrěné14x73.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.82

Vyučující

Štěpnička Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Štěpnička Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Štěpnička Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x57.9 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.17
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž14x73.7 %
žena5x26.3 %
průměr 1.26
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%19x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré3x15.8 %
nadprůměrné9x47.4 %
průměrné7x36.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.21
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký7x36.8 %
průměrný12x63.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký9x47.4 %
průměrný10x52.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.53
Vybrat jiný předmět