Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230P78 Analytická hmotnostní spektrometrie

Katedra analytické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 13 / 21 (62 %) Učebna: CH3 Termín: St,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá1x7.7 %
dobrá5x38.5 %
průměrná7x53.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.46
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano9x69.2 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.83
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano10x76.9 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké2x15.4 %
přiměrěné8x61.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.8

Vyučující

Štícha Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne7x53.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.54
Jelínek Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano9x69.2 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Štícha Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.67
Jelínek Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.5
Štícha Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x84.6 %
průměr 1.5
Jelínek Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x92.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž2x15.4 %
žena11x84.6 %
průměr 1.85
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.10x76.9 %
Ph.D.3x23.1 %
průměr 2.23
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%9x69.2 %
75 – 50%3x23.1 %
50 – 25%1x7.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x15.4 %
nadprůměrné2x15.4 %
průměrné9x69.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký0x0 %
průměrný11x84.6 %
nízký2x15.4 %
průměr 2.15
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x23.1 %
průměrný9x69.2 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět