Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC230P35 Analytická chemie I (kata)

Katedra analytické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 3/0 Z; 4 kr.
Respondentů: 23 / 58 (40 %) Učebna: CH2 Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá6x26.1 %
dobrá10x43.5 %
průměrná5x21.7 %
špatná1x4.3 %
velmi špatná1x4.3 %
průměr 2.17
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.45
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké5x21.7 %
přiměrěné18x78.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78

Vyučující

Bosáková Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.95
Coufal Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne4x17.4 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 2.48
Sobotníková Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x34.8 %
průměr 2.07
Bosáková Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.3
Coufal Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.8
Sobotníková Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x30.4 %
průměr 1.38
Bosáková Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x47.8 %
průměr 1.5
Coufal Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit11x47.8 %
průměr 1.75
Sobotníková Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x56.5 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.32
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž6x26.1 %
žena17x73.9 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%10x43.5 %
75 – 50%5x21.7 %
50 – 25%3x13 %
méně než 25%5x21.7 %
průměr 2.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré3x13 %
nadprůměrné3x13 %
průměrné15x65.2 %
podprůměrné1x4.3 %
špatné1x4.3 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký4x17.4 %
průměrný13x56.5 %
nízký6x26.1 %
průměr 2.09
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký5x21.7 %
průměrný14x60.9 %
nízký4x17.4 %
průměr 1.96
Vybrat jiný předmět