Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P70C Život - molekuly a biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 64 / 75 (85 %) Učebna: CH2 Termín: Út,13:10
Poznámka: 3 pararelky cvičení - 15aMC250P70x01 a 02, 03

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá17x26.6 %
dobrá31x48.4 %
průměrná14x21.9 %
špatná2x3.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.02
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x37.5 %
spíše ano29x45.3 %
spíše ne8x12.5 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit2x3.1 %
průměr 1.77
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano39x60.9 %
spíše ano24x37.5 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x15.6 %
spíše ano29x45.3 %
spíše ne15x23.4 %
rozhodně ne6x9.4 %
nemohu posoudit4x6.3 %
průměr 2.28
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x3.1 %
spíše ano20x31.3 %
spíše ne24x37.5 %
rozhodně ne3x4.7 %
nemohu posoudit15x23.4 %
průměr 2.57
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké14x21.9 %
přiměrěné38x59.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit12x18.8 %
průměr 1.73

Vyučující

Hudeček Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x37.5 %
spíše ano24x37.5 %
spíše ne13x20.3 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit2x3.1 %
průměr 1.85
Hudeček Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano44x69.8 %
spíše ano13x20.6 %
spíše ne4x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 1.34
Hudeček Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x30.2 %
spíše ano15x23.8 %
spíše ne3x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x41.3 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x28.1 %
spíše ano38x59.4 %
spíše ne7x10.9 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano43x67.2 %
spíše ano13x20.3 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit6x9.4 %
průměr 1.31
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano43x67.2 %
spíše ano18x28.1 %
spíše ne3x4.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž26x41.3 %
žena37x58.7 %
průměr 1.59
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.64x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé63x98.4 %
opakovaně1x1.6 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%54x84.4 %
75 – 50%8x12.5 %
50 – 25%2x3.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré5x7.8 %
nadprůměrné13x20.3 %
průměrné43x67.2 %
podprůměrné3x4.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký31x48.4 %
průměrný26x40.6 %
nízký7x10.9 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký6x9.4 %
průměrný46x71.9 %
nízký12x18.8 %
průměr 2.09
Vybrat jiný předmět