Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P70 Život - molekuly a biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 41 / 75 (55 %) Učebna: CH1 Termín: Po,11:30
Poznámka: přednáška

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá14x34.1 %
dobrá18x43.9 %
průměrná8x19.5 %
špatná1x2.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.9
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x65.9 %
spíše ano10x24.4 %
spíše ne3x7.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.4
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano30x73.2 %
spíše ano9x22 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.28
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x26.8 %
spíše ano17x41.5 %
spíše ne6x14.6 %
rozhodně ne4x9.8 %
nemohu posoudit3x7.3 %
průměr 2.08
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x12.2 %
spíše ano14x34.1 %
spíše ne11x26.8 %
rozhodně ne2x4.9 %
nemohu posoudit9x22 %
průměr 2.31
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké12x29.3 %
přiměrěné25x61 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x9.8 %
průměr 1.68

Vyučující

Hudeček Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x41.5 %
spíše ano18x43.9 %
spíše ne6x14.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Šulc Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x59 %
spíše ano14x35.9 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.49
Hudeček Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano30x75 %
spíše ano8x20 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.26
Šulc Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano33x84.6 %
spíše ano5x12.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.13
Hudeček Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x35 %
spíše ano10x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x40 %
průměr 1.42
Šulc Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x28.2 %
spíše ano8x20.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x51.3 %
průměr 1.42
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x53.7 %
spíše ano15x36.6 %
spíše ne3x7.3 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano37x90.2 %
spíše ano2x4.9 %
spíše ne2x4.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x63.4 %
spíše ano11x26.8 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit2x4.9 %
průměr 1.41

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž18x45 %
žena22x55 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.40x97.6 %
Nmgr.1x2.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé39x95.1 %
opakovaně2x4.9 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%35x85.4 %
75 – 50%6x14.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x7.3 %
nadprůměrné15x36.6 %
průměrné23x56.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.49
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký21x51.2 %
průměrný15x36.6 %
nízký5x12.2 %
průměr 1.61
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký12x30 %
průměrný27x67.5 %
nízký1x2.5 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět