Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ300S01Z4 Úvod do studia a geografický proseminář

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 22 / 141 (16 %) Učebna: M Termín: St,09:50
Poznámka: 2 paralelky 15aMZ300S01Zx05 a 01

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá5x22.7 %
dobrá6x27.3 %
průměrná8x36.4 %
špatná3x13.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.41
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x27.3 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.95
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké5x22.7 %
přiměrěné17x77.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77

Vyučující

Jančák Vít ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x27.3 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne3x13.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Jančák Vít je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Jančák Vít je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne3x13.6 %
nemohu posoudit8x36.4 %
průměr 2.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne6x27.3 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne4x18.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.41
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž12x54.5 %
žena10x45.5 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.22x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%19x86.4 %
75 – 50%1x4.5 %
50 – 25%1x4.5 %
méně než 25%1x4.5 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x4.8 %
nadprůměrné5x23.8 %
průměrné15x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký4x18.2 %
průměrný15x68.2 %
nízký3x13.6 %
průměr 1.95
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x9.1 %
průměrný16x72.7 %
nízký4x18.2 %
průměr 2.09
Vybrat jiný předmět