Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ300S01Z2 Úvod do studia a geografický proseminář

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 22 / 141 (16 %) Učebna: G2 Termín: Út,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá12x54.5 %
dobrá8x36.4 %
průměrná2x9.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.55
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano17x77.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.65
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x9.1 %
přiměrěné20x90.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91

Vyučující

Jelen Libor ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Jelen Libor je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Jelen Libor je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x33.3 %
průměr 1.64
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano11x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x90.9 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž15x68.2 %
žena7x31.8 %
průměr 1.32
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.22x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé20x90.9 %
opakovaně2x9.1 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%21x95.5 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x4.5 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x4.5 %
nadprůměrné7x31.8 %
průměrné13x59.1 %
podprůměrné1x4.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký10x45.5 %
průměrný11x50 %
nízký1x4.5 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký7x31.8 %
průměrný14x63.6 %
nízký1x4.5 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět