Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG451P01 Úvod do hydrogeologie

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 15 / 26 (58 %) Učebna: G1 Termín: St,13:10
Poznámka: PŔ+CV

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x20 %
dobrá9x60 %
průměrná3x20 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.75
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano9x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné12x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 2

Vyučující

Bruthans Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87
Kůrková Iva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne8x57.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.62
Bruthans Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Kůrková Iva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Bruthans Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x66.7 %
průměr 1.6
Kůrková Iva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x78.6 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano3x20 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano11x73.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.79

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž6x40 %
žena9x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.13x86.7 %
Nmgr.2x13.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.13
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%12x80 %
75 – 50%3x20 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x6.7 %
nadprůměrné5x33.3 %
průměrné9x60 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.53
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký4x26.7 %
průměrný9x60 %
nízký2x13.3 %
průměr 1.87
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký5x33.3 %
průměrný8x53.3 %
nízký2x13.3 %
průměr 1.8
Vybrat jiný předmět