Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P71 Úvod do hmotnostní spektrometrie

Katedra organické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 18 / 24 (75 %) Učebna: CH5 Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x11.1 %
dobrá6x33.3 %
průměrná8x44.4 %
špatná2x11.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.59
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.94
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké6x33.3 %
přiměrěné8x44.4 %
nízké1x5.6 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.67

Vyučující

Štícha Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne11x61.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Štícha Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 1.57
Štícha Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x72.2 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne6x33.3 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž3x16.7 %
žena15x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.16x88.9 %
Ph.D.2x11.1 %
průměr 2.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%12x66.7 %
75 – 50%4x22.2 %
50 – 25%2x11.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x11.1 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné12x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký5x27.8 %
průměrný10x55.6 %
nízký3x16.7 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x11.1 %
průměrný9x50 %
nízký7x38.9 %
průměr 2.28
Vybrat jiný předmět