Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P55 Úvod do evoluční biologie

Katedra filosofie a dějin přírodních věd Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 76 / 247 (31 %) Učebna: VG Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá29x38.2 %
dobrá36x47.4 %
průměrná11x14.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.76
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x38.2 %
spíše ano34x44.7 %
spíše ne9x11.8 %
rozhodně ne2x2.6 %
nemohu posoudit2x2.6 %
průměr 1.78
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano62x81.6 %
spíše ano11x14.5 %
spíše ne3x3.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano49x64.5 %
spíše ano19x25 %
spíše ne6x7.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.6 %
průměr 1.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano34x44.7 %
spíše ano24x31.6 %
spíše ne6x7.9 %
rozhodně ne1x1.3 %
nemohu posoudit11x14.5 %
průměr 1.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké26x34.2 %
přiměrěné34x44.7 %
nízké1x1.3 %
nemohu posoudit15x19.7 %
průměr 1.59

Vyučující

Flegr Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano28x36.8 %
spíše ano39x51.3 %
spíše ne7x9.2 %
rozhodně ne2x2.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Frynta Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x28 %
spíše ano28x37.3 %
spíše ne15x20 %
rozhodně ne3x4 %
nemohu posoudit8x10.7 %
průměr 2
Flegr Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano49x64.5 %
spíše ano22x28.9 %
spíše ne2x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x3.9 %
průměr 1.36
Frynta Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano42x56 %
spíše ano21x28 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x16 %
průměr 1.33
Flegr Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x5.3 %
spíše ano10x13.3 %
spíše ne4x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit57x76 %
průměr 2
Frynta Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x2.7 %
spíše ano9x12.2 %
spíše ne1x1.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit62x83.8 %
průměr 1.92
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x35.5 %
spíše ano46x60.5 %
spíše ne2x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano67x89.3 %
spíše ano3x4 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne3x4 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 1.19
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano50x65.8 %
spíše ano19x25 %
spíše ne4x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x3.9 %
průměr 1.37

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž22x28.9 %
žena54x71.1 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.72x94.7 %
Nmgr.4x5.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé74x97.4 %
opakovaně2x2.6 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%63x82.9 %
75 – 50%8x10.5 %
50 – 25%4x5.3 %
méně než 25%1x1.3 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré5x6.6 %
nadprůměrné30x39.5 %
průměrné39x51.3 %
podprůměrné2x2.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký27x35.5 %
průměrný45x59.2 %
nízký4x5.3 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký16x21.1 %
průměrný46x60.5 %
nízký14x18.4 %
průměr 1.97
Vybrat jiný předmět