Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130C52 Úvod do bioinformatiky

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 22 / 36 (61 %) Učebna: B5 Termín: Po,08:10
Poznámka: 2 paralelky 15aMB130C52x02 a x01

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá5x22.7 %
dobrá11x50 %
průměrná6x27.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.05
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x22.7 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné21x95.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2

Vyučující

Cvrčková Fatima ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano11x50 %
spíše ne6x27.3 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Cvrčková Fatima je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Cvrčková Fatima je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x95.5 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano11x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x90.9 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž4x18.2 %
žena18x81.8 %
průměr 1.82
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.21x95.5 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x4.5 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%20x90.9 %
75 – 50%1x4.5 %
50 – 25%1x4.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x9.1 %
nadprůměrné7x31.8 %
průměrné13x59.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký4x18.2 %
průměrný15x68.2 %
nízký3x13.6 %
průměr 1.95
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký9x40.9 %
průměrný8x36.4 %
nízký5x22.7 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět