Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P05C Získávání topografické informace

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 10 / 27 (37 %) Učebna: K1 Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá1x11.1 %
dobrá4x44.4 %
průměrná4x44.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x90 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano4x40 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 2.14
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké6x60 %
přiměrěné1x10 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 1.14

Vyučující

Potůčková Markéta ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano3x30 %
spíše ne4x40 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.4
Potůčková Markéta je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano2x20 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Potůčková Markéta je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano5x50 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x50 %
žena5x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.10x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%9x90 %
75 – 50%1x10 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x10 %
nadprůměrné3x30 %
průměrné5x50 %
podprůměrné1x10 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x30 %
průměrný7x70 %
nízký0x0 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký4x40 %
průměrný5x50 %
nízký1x10 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět