Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421P09ZC Základy geologie pro geografy

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 56 / 83 (67 %) Učebna: G3 Termín: Út,08:10
Poznámka: 3 paralelky 15aMG421P09Zx01 a x02 a x04

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá10x17.9 %
dobrá33x58.9 %
průměrná13x23.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.05
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x10.7 %
spíše ano24x42.9 %
spíše ne20x35.7 %
rozhodně ne2x3.6 %
nemohu posoudit4x7.1 %
průměr 2.35
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano35x62.5 %
spíše ano17x30.4 %
spíše ne4x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x30.4 %
spíše ano24x42.9 %
spíše ne5x8.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x17.9 %
průměr 1.74
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x12.5 %
spíše ano26x46.4 %
spíše ne4x7.1 %
rozhodně ne1x1.8 %
nemohu posoudit18x32.1 %
průměr 1.97
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké8x14.3 %
přiměrěné41x73.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x12.5 %
průměr 1.84

Vyučující

Hajná Jaroslava ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x17.9 %
spíše ano29x51.8 %
spíše ne13x23.2 %
rozhodně ne3x5.4 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 2.16
Hajná Jaroslava je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano34x61.8 %
spíše ano17x30.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x7.3 %
průměr 1.33
Hajná Jaroslava je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x10.9 %
spíše ano6x10.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit43x78.2 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x47.3 %
spíše ano22x40 %
spíše ne3x5.5 %
rozhodně ne1x1.8 %
nemohu posoudit3x5.5 %
průměr 1.6
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano42x75 %
spíše ano0x0 %
spíše ne3x5.4 %
rozhodně ne7x12.5 %
nemohu posoudit4x7.1 %
průměr 1.52
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano30x53.6 %
spíše ano14x25 %
spíše ne7x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x8.9 %
průměr 1.55

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž34x60.7 %
žena22x39.3 %
průměr 1.39
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.56x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé54x96.4 %
opakovaně2x3.6 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%46x82.1 %
75 – 50%4x7.1 %
50 – 25%3x5.4 %
méně než 25%3x5.4 %
průměr 1.34
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x5.4 %
nadprůměrné8x14.3 %
průměrné39x69.6 %
podprůměrné6x10.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký6x10.7 %
průměrný41x73.2 %
nízký9x16.1 %
průměr 2.05
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký8x14.3 %
průměrný35x62.5 %
nízký13x23.2 %
průměr 2.09
Vybrat jiný předmět