Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P07 Základy fyziologie živočichů

Katedra fyziologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 18 / 53 (34 %) Učebna: B3 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá5x27.8 %
dobrá8x44.4 %
průměrná4x22.2 %
špatná1x5.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.63
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x27.8 %
průměr 1.77
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit6x33.3 %
průměr 1.92
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké6x33.3 %
přiměrěné11x61.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.65

Vyučující

Pácha Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano12x66.7 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Sumová Alena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x92.9 %
průměr 2
Pácha Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Sumová Alena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x93.3 %
průměr 1
Pácha Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x94.4 %
průměr 1
Sumová Alena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.8

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž1x5.6 %
žena17x94.4 %
průměr 1.94
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.17x94.4 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x5.6 %
průměr 1.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%12x66.7 %
75 – 50%4x22.2 %
50 – 25%2x11.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné14x77.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x16.7 %
průměrný14x77.8 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký1x5.6 %
průměrný14x77.8 %
nízký3x16.7 %
průměr 2.11
Vybrat jiný předmět