Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P09I Zoologie bezobratlých

Katedra zoologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/0 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 49 / 182 (27 %) Učebna: B7 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá35x72.9 %
dobrá12x25 %
průměrná1x2.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.29
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano33x67.3 %
spíše ano13x26.5 %
spíše ne3x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x49 %
spíše ano21x42.9 %
spíše ne4x8.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x34.7 %
spíše ano18x36.7 %
spíše ne10x20.4 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit3x6.1 %
průměr 1.89
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x49 %
spíše ano15x30.6 %
spíše ne2x4.1 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit7x14.3 %
průměr 1.52
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké15x30.6 %
přiměrěné25x51 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit9x18.4 %
průměr 1.63

Vyučující

Smrž Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano39x79.6 %
spíše ano9x18.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Smrž Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano45x93.8 %
spíše ano3x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Smrž Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x6.3 %
spíše ano5x10.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit40x83.3 %
průměr 1.63
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano34x69.4 %
spíše ano15x30.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano46x93.9 %
spíše ano1x2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x4.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x59.2 %
spíše ano17x34.7 %
spíše ne2x4.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž12x24.5 %
žena37x75.5 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.49x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé49x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%42x85.7 %
75 – 50%7x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré5x10.2 %
nadprůměrné14x28.6 %
průměrné30x61.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.51
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký32x65.3 %
průměrný16x32.7 %
nízký1x2 %
průměr 1.37
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký25x52.1 %
průměrný23x47.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.48
Vybrat jiný předmět