Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
Katedra }
Předmět

MFOE017 Vybrané kapitoly z fyziky

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 4/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 9 / 90 (10 %) Učebna: F1 Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá3x33.3 %
průměrná6x66.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.63
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x44.4 %
průměr 2.2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x77.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 2

Vyučující

Kapsa Vojtěch ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano6x66.7 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Kovář Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne2x22.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.56
Kapsa Vojtěch je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Kovář Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano7x77.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Kapsa Vojtěch je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x66.7 %
průměr 1.33
Kovář Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x66.7 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano6x66.7 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1.43
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž3x33.3 %
žena6x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.9x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%4x44.4 %
75 – 50%3x33.3 %
50 – 25%2x22.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.78
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x11.1 %
nadprůměrné3x33.3 %
průměrné3x33.3 %
podprůměrné1x11.1 %
špatné1x11.1 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký2x22.2 %
průměrný5x55.6 %
nízký2x22.2 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký1x11.1 %
průměrný5x55.6 %
nízký3x33.3 %
průměr 2.22
Vybrat jiný předmět