Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P81 Virologie - systémy na molekulární úrovni

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 4/0 Zk; 6 kr.
Respondentů: 25 / 98 (26 %) Učebna: B3 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá13x52 %
dobrá10x40 %
průměrná2x8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x44 %
spíše ano10x40 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x76 %
spíše ano5x20 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x60 %
spíše ano7x28 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x44 %
spíše ano10x40 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 1.55
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké3x12 %
přiměrěné17x68 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x20 %
průměr 1.85

Vyučující

Forstová Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x32 %
spíše ano12x48 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Forstová Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Forstová Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x16 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x76 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x60 %
spíše ano10x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x52 %
spíše ano10x40 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano6x24 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž8x32 %
žena17x68 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.24x96 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x4 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé25x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%19x76 %
75 – 50%5x20 %
50 – 25%1x4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x4 %
nadprůměrné4x16 %
průměrné20x80 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký14x56 %
průměrný11x44 %
nízký0x0 %
průměr 1.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký10x40 %
průměrný11x44 %
nízký4x16 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět