Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P03Z Statistika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 31 / 196 (16 %) Učebna: VG Termín: Po,14:50
Poznámka: přednáška

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x9.7 %
dobrá14x45.2 %
průměrná12x38.7 %
špatná2x6.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.42
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x19.4 %
spíše ano18x58.1 %
spíše ne7x22.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.03
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x51.6 %
spíše ano15x48.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x71 %
spíše ano9x29 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x38.7 %
spíše ano12x38.7 %
spíše ne4x12.9 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 1.79
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké10x32.3 %
přiměrěné20x64.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.67

Vyučující

Zvára Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x6.5 %
spíše ano9x29 %
spíše ne15x48.4 %
rozhodně ne4x12.9 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 2.7
Zvára Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x54.8 %
spíše ano12x38.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 1.41
Zvára Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x6.5 %
spíše ano6x19.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x74.2 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x41.9 %
spíše ano13x41.9 %
spíše ne5x16.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x93.5 %
spíše ano1x3.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x51.6 %
spíše ano14x45.2 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž18x58.1 %
žena13x41.9 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.30x96.8 %
Nmgr.1x3.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé30x96.8 %
opakovaně1x3.2 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%19x61.3 %
75 – 50%10x32.3 %
50 – 25%1x3.2 %
méně než 25%1x3.2 %
průměr 1.48
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x3.4 %
nadprůměrné4x13.8 %
průměrné19x65.5 %
podprůměrné4x13.8 %
špatné1x3.4 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký2x6.5 %
průměrný23x74.2 %
nízký6x19.4 %
průměr 2.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký5x16.1 %
průměrný17x54.8 %
nízký9x29 %
průměr 2.13
Vybrat jiný předmět