Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P25 Statistická analýza dat II

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 17 / 99 (17 %) Učebna: LR Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá6x37.5 %
dobrá7x43.8 %
průměrná3x18.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.81
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.69
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.69
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x23.5 %
přiměrěné11x64.7 %
nízké1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.81

Vyučující

Dzúrová Dagmar ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne3x17.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.35
Netrdová Pavlína ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Spilková Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano11x64.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Dzúrová Dagmar je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Netrdová Pavlína je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Spilková Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Dzúrová Dagmar je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x75 %
průměr 1.75
Netrdová Pavlína je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x68.8 %
průměr 1.6
Spilková Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x75 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.31
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.19

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x52.9 %
žena8x47.1 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.5x31.3 %
Nmgr.11x68.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.69
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé15x88.2 %
opakovaně2x11.8 %
průměr 1.12
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%15x88.2 %
75 – 50%2x11.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.12
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x5.9 %
nadprůměrné6x35.3 %
průměrné10x58.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.53
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký7x41.2 %
průměrný6x35.3 %
nízký4x23.5 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký6x35.3 %
průměrný9x52.9 %
nízký2x11.8 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět