Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P04Z Sociální geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 4/0 Zk; 8 kr.
Respondentů: 63 / 95 (66 %) Učebna: VG Termín: Út,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá24x39.3 %
dobrá20x32.8 %
průměrná17x27.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.89
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x46 %
spíše ano19x30.2 %
spíše ne13x20.6 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.77
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano44x69.8 %
spíše ano17x27 %
spíše ne2x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x35.5 %
spíše ano24x38.7 %
spíše ne11x17.7 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit4x6.5 %
průměr 1.84
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x14.3 %
spíše ano29x46 %
spíše ne6x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x30.2 %
průměr 1.93
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké15x23.8 %
přiměrěné36x57.1 %
nízké2x3.2 %
nemohu posoudit10x15.9 %
průměr 1.75

Vyučující

Čermák Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x12.7 %
spíše ano20x31.7 %
spíše ne29x46 %
rozhodně ne6x9.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.52
Drbohlav Dušan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x47.5 %
spíše ano29x47.5 %
spíše ne2x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.55
Čermák Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano36x57.1 %
spíše ano22x34.9 %
spíše ne4x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.48
Drbohlav Dušan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano43x71.7 %
spíše ano15x25 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 1.29
Čermák Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x9.5 %
spíše ano12x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit45x71.4 %
průměr 1.67
Drbohlav Dušan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x6.7 %
spíše ano11x18.3 %
spíše ne2x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit43x71.7 %
průměr 1.88
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x31.7 %
spíše ano31x49.2 %
spíše ne9x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x4.8 %
průměr 1.82
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano39x61.9 %
spíše ano18x28.6 %
spíše ne4x6.3 %
rozhodně ne2x3.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.51
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano30x47.6 %
spíše ano30x47.6 %
spíše ne3x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž36x57.1 %
žena27x42.9 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.63x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé63x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%44x69.8 %
75 – 50%11x17.5 %
50 – 25%8x12.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.43
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x4.8 %
nadprůměrné11x17.7 %
průměrné45x72.6 %
podprůměrné1x1.6 %
špatné2x3.2 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký23x36.5 %
průměrný29x46 %
nízký11x17.5 %
průměr 1.81
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký12x19 %
průměrný39x61.9 %
nízký12x19 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět