Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P57C Repetitorium středoškolské matematiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 31 / 274 (11 %) Učebna: B8 Termín: St,14:00
Poznámka: 2 paraleky 15aMS710P57x05 a x10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá8x25.8 %
dobrá13x41.9 %
průměrná10x32.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x32.3 %
spíše ano13x41.9 %
spíše ne3x9.7 %
rozhodně ne3x9.7 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 1.97
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x45.2 %
spíše ano9x29 %
spíše ne7x22.6 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x22.6 %
spíše ano6x19.4 %
spíše ne5x16.1 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit12x38.7 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x12.9 %
spíše ano9x29 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x54.8 %
průměr 1.79
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké7x22.6 %
přiměrěné21x67.7 %
nízké2x6.5 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.83

Vyučující

Kotvalt Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x9.7 %
spíše ano8x25.8 %
spíše ne16x51.6 %
rozhodně ne2x6.5 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 2.59
Kotvalt Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x45.2 %
spíše ano15x48.4 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Kotvalt Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x16.1 %
spíše ano3x9.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x74.2 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x29 %
spíše ano22x71 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x83.9 %
spíše ano4x12.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x74.2 %
spíše ano7x22.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž18x58.1 %
žena13x41.9 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.31x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé31x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%25x80.6 %
75 – 50%3x9.7 %
50 – 25%1x3.2 %
méně než 25%2x6.5 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x3.2 %
nadprůměrné9x29 %
průměrné20x64.5 %
podprůměrné1x3.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký4x12.9 %
průměrný22x71 %
nízký5x16.1 %
průměr 2.03
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký8x25.8 %
průměrný14x45.2 %
nízký9x29 %
průměr 2.03
Vybrat jiný předmět