Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P48 Repetitorium středoškolské fyziky

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 24 / 49 (49 %) Učebna: F1 Termín: Čt,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá19x79.2 %
dobrá5x20.8 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.21
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.52
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x37.5 %
průměr 1.73
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x58.3 %
průměr 1.9
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké3x12.5 %
přiměrěné16x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x20.8 %
průměr 1.84

Vyučující

Kekule Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.17
Kekule Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Kekule Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x73.9 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x91.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x37.5 %
žena15x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.24x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%21x87.5 %
75 – 50%3x12.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x16.7 %
průměrné17x70.8 %
podprůměrné3x12.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.96
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký11x45.8 %
průměrný12x50 %
nízký1x4.2 %
průměr 1.58
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký7x29.2 %
průměrný17x70.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět