Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB160P62 Protistologie

Katedra zoologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 29 / 128 (23 %) Učebna: B7 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá22x75.9 %
dobrá6x20.7 %
průměrná1x3.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.28
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x51.7 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x72.4 %
spíše ano6x20.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.32
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x75.9 %
spíše ano3x10.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x13.8 %
průměr 1.12
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x55.2 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x20.7 %
průměr 1.3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x13.8 %
přiměrěné20x69 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x17.2 %
průměr 1.83

Vyučující

Čepička Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x51.7 %
spíše ano11x37.9 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Hampl Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x44.4 %
spíše ano12x44.4 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Škaloud Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x46.4 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.7 %
průměr 1.52
Čepička Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x86.2 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Hampl Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x85.2 %
spíše ano4x14.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Škaloud Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x75 %
spíše ano4x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.7 %
průměr 1.16
Čepička Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x6.9 %
spíše ano1x3.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x89.7 %
průměr 1.33
Hampl Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x3.6 %
spíše ano1x3.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x92.9 %
průměr 1.5
Škaloud Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x7.1 %
spíše ano1x3.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x89.3 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x86.2 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x72.4 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž7x24.1 %
žena22x75.9 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.29x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé29x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%23x79.3 %
75 – 50%5x17.2 %
50 – 25%1x3.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.24
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x10.3 %
nadprůměrné5x17.2 %
průměrné20x69 %
podprůměrné1x3.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.66
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký11x37.9 %
průměrný16x55.2 %
nízký2x6.9 %
průměr 1.69
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký11x37.9 %
průměrný18x62.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět