Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250C01N Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA

Katedra biochemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 3 kr.
Respondentů: 22 / 52 (42 %) Učebna: BPP Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá4x18.2 %
dobrá18x81.8 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.82
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x81.8 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.48
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x18.2 %
přiměrěné18x81.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82

Vyučující

Dračínská Helena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Moserová Michaela ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Mrízová Iveta ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano13x61.9 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Dračínská Helena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x81.8 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Moserová Michaela je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x81.8 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Mrízová Iveta je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x81.8 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Dračínská Helena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.45
Moserová Michaela je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.43
Mrízová Iveta je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.45
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x90.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x81.8 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x22.7 %
žena17x77.3 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.22x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%21x95.5 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x4.5 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x27.3 %
průměrné15x68.2 %
podprůměrné1x4.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký10x45.5 %
průměrný11x50 %
nízký1x4.5 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký7x31.8 %
průměrný15x68.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.68
Vybrat jiný předmět