Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260C45NC Praktikum z fyzikální chemie

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 14 / 36 (39 %) Učebna: PF Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x14.3 %
dobrá3x21.4 %
průměrná5x35.7 %
špatná4x28.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne4x28.6 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.85
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké12x85.7 %
přiměrěné2x14.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14

Vyučující

Zusková Iva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne9x64.3 %
rozhodně ne4x28.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.14
Ďorďovič Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano8x66.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Ördögová Magda ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 2.09
Zusková Iva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Ďorďovič Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Ördögová Magda je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano6x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Zusková Iva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x57.1 %
průměr 1.33
Ďorďovič Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x75 %
průměr 1
Ördögová Magda je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x83.3 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne10x71.4 %
rozhodně ne3x21.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.07
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž8x57.1 %
žena6x42.9 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.14x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%14x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x35.7 %
průměrné8x57.1 %
podprůměrné1x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x21.4 %
průměrný6x42.9 %
nízký5x35.7 %
průměr 2.14
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x14.3 %
průměrný8x57.1 %
nízký4x28.6 %
průměr 2.14
Vybrat jiný předmět