Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260C45NA Praktikum z fyzikální chemie

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 17 / 36 (47 %) Učebna: PF Termín: Pá,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá4x23.5 %
dobrá6x35.3 %
průměrná6x35.3 %
špatná1x5.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.24
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano12x70.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne3x17.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.35
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké11x64.7 %
přiměrěné4x23.5 %
nízké2x11.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47

Vyučující

Ušelová Kateřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne3x17.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.47
Boublík Milan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne2x11.8 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.19
Kučerová Gabriela ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne6x35.3 %
rozhodně ne2x11.8 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.44
Ušelová Kateřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Boublík Milan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Kučerová Gabriela je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Ušelová Kateřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x12.5 %
nemohu posoudit9x56.3 %
průměr 2
Boublík Milan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x81.3 %
průměr 1
Kučerová Gabriela je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x75 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne3x17.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž7x41.2 %
žena10x58.8 %
průměr 1.59
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%16x94.1 %
75 – 50%1x5.9 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.06
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré6x35.3 %
nadprůměrné2x11.8 %
průměrné8x47.1 %
podprůměrné1x5.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.24
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x17.6 %
průměrný12x70.6 %
nízký2x11.8 %
průměr 1.94
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký6x35.3 %
průměrný9x52.9 %
nízký2x11.8 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět