Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230C11A Praktikum z analytické chemie

Katedra analytické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 21 / 35 (60 %) Učebna: PA Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá12x57.1 %
dobrá8x38.1 %
průměrná1x4.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.48
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano4x19 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x9.5 %
přiměrěné16x76.2 %
nízké1x4.8 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.95

Vyučující

Jelínek Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano4x20 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1.35
Opekar František ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.15
Pacáková Věra ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.44
Jelínek Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1.06
Opekar František je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Pacáková Věra je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Jelínek Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x80 %
průměr 1
Opekar František je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x75 %
průměr 1
Pacáková Věra je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x72.2 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x95.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x85.7 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.1

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x42.9 %
žena12x57.1 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.19x90.5 %
Nmgr.2x9.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé19x90.5 %
opakovaně2x9.5 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%13x61.9 %
75 – 50%7x33.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x4.8 %
průměr 1.48
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré5x23.8 %
nadprůměrné9x42.9 %
průměrné7x33.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.1
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký18x85.7 %
průměrný3x14.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.14
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký12x57.1 %
průměrný9x42.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.43
Vybrat jiný předmět