Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG422P01 Paleontologie

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 20 / 29 (69 %) Učebna: VP Termín: St,14:00
Poznámka: PŘ+CV

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá9x45 %
dobrá8x40 %
průměrná3x15 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.7
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano8x40 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.68
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano12x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano9x45 %
spíše ne6x30 %
rozhodně ne3x15 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano11x55 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.94
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x20 %
přiměrěné12x60 %
nízké1x5 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1.82

Vyučující

Fatka Oldřich ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano9x45 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Kraft Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Sakala Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Fatka Oldřich je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano9x45 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Kraft Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Sakala Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Fatka Oldřich je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x65 %
průměr 1.29
Kraft Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x63.2 %
průměr 1.14
Sakala Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x57.9 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž8x40 %
žena12x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%19x95 %
75 – 50%1x5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.05
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x5 %
nadprůměrné6x30 %
průměrné13x65 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký10x50 %
průměrný10x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký8x42.1 %
průměrný11x57.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.58
Vybrat jiný předmět