Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P61A2 Organická chemie

Katedra organické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 21 / 50 (42 %) Učebna: CH9 Termín: Pá,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá7x33.3 %
průměrná5x23.8 %
špatná9x42.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 3.1
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano13x61.9 %
spíše ne7x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x19 %
průměr 2.35
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x28.6 %
průměr 2.07
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké6x28.6 %
přiměrěné14x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.7

Vyučující

Botha Filip ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano4x19 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne10x47.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.19
Botha Filip je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne11x52.4 %
rozhodně ne5x23.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3
Botha Filip je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne8x38.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x52.4 %
průměr 2.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano5x25 %
spíše ne9x45 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.53
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne5x23.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž2x9.5 %
žena19x90.5 %
průměr 1.9
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.20x95.2 %
Nmgr.1x4.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%18x85.7 %
75 – 50%1x4.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%2x9.5 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x9.5 %
průměrné19x90.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.9
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký5x23.8 %
průměrný13x61.9 %
nízký3x14.3 %
průměr 1.9
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x14.3 %
průměrný11x52.4 %
nízký7x33.3 %
průměr 2.19
Vybrat jiný předmět