Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P61A Organická chemie

Katedra organické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 35 / 50 (70 %) Učebna: CH3 Termín: Út,08:10
Poznámka: přednáška

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá16x45.7 %
dobrá16x45.7 %
průměrná3x8.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.63
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x71.4 %
spíše ano10x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x34.3 %
spíše ano19x54.3 %
spíše ne3x8.6 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x31.4 %
spíše ano16x45.7 %
spíše ne6x17.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.7 %
průměr 1.85
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x22.9 %
spíše ano15x42.9 %
spíše ne4x11.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x22.9 %
průměr 1.85
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké6x17.1 %
přiměrěné22x62.9 %
nízké2x5.7 %
nemohu posoudit5x14.3 %
průměr 1.87

Vyučující

Hocek Michal ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x34.3 %
spíše ano20x57.1 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.71
Hocek Michal je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x62.9 %
spíše ano9x25.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.4 %
průměr 1.29
Hocek Michal je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x11.4 %
spíše ano9x25.7 %
spíše ne3x8.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x54.3 %
průměr 1.94
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x70.6 %
spíše ano10x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x82.9 %
spíše ano3x8.6 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x82.9 %
spíše ano6x17.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž10x28.6 %
žena25x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.34x97.1 %
Nmgr.1x2.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé34x97.1 %
opakovaně1x2.9 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%33x94.3 %
75 – 50%2x5.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.06
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné7x20 %
průměrné27x77.1 %
podprůměrné1x2.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký17x48.6 %
průměrný18x51.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.51
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký11x31.4 %
průměrný24x68.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět