Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P67B1 Organická chemie II (b)

Katedra organické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 20 / 42 (48 %) Učebna: CH5 Termín: St,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá11x55 %
dobrá6x30 %
průměrná3x15 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano9x45 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano9x45 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano9x45 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.05
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano6x30 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.61
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké8x40 %
přiměrěné10x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.56

Vyučující

Kočovský Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano5x25 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Kočovský Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Kočovský Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x30 %
průměr 1.07
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano11x55 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.68
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano6x30 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.58

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x25 %
žena15x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%16x80 %
75 – 50%4x20 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x10 %
nadprůměrné3x15 %
průměrné13x65 %
podprůměrné2x10 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký9x45 %
průměrný8x40 %
nízký3x15 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký9x45 %
průměrný9x45 %
nízký2x10 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět