Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P67B Organická chemie II (b)

Katedra organické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 28 / 42 (67 %) Učebna: CH2 Termín: St,14:50
Poznámka: přednáška

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá14x50 %
dobrá9x32.1 %
průměrná3x10.7 %
špatná2x7.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.75
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x39.3 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne5x17.9 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x53.6 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne2x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x28.6 %
spíše ano10x35.7 %
spíše ne8x28.6 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 2.07
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x50 %
spíše ano10x35.7 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.59
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké9x32.1 %
přiměrěné18x64.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.67

Vyučující

Kočovský Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x35.7 %
spíše ano10x35.7 %
spíše ne8x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Kočovský Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x71.4 %
spíše ano7x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.26
Kočovský Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x46.4 %
spíše ano2x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x46.4 %
průměr 1.13
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x46.4 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne2x7.1 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x96.4 %
spíše ano1x3.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x39.3 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.77

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x17.9 %
žena23x82.1 %
průměr 1.82
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.28x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé25x89.3 %
opakovaně3x10.7 %
průměr 1.11
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%22x78.6 %
75 – 50%5x17.9 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3.6 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré4x14.3 %
nadprůměrné4x14.3 %
průměrné18x64.3 %
podprůměrné2x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký8x28.6 %
průměrný14x50 %
nízký6x21.4 %
průměr 1.93
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký10x35.7 %
průměrný13x46.4 %
nízký5x17.9 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět