Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P81 Organická chemie II (a)

Katedra organické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 17 / 42 (40 %) Učebna: CH2 Termín: Út,08:10
Poznámka: přednáška

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá4x23.5 %
dobrá9x52.9 %
průměrná2x11.8 %
špatná2x11.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.12
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké6x35.3 %
přiměrěné10x58.8 %
nízké1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71

Vyučující

Kotora Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.24
Kotora Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Kotora Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit10x58.8 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x52.9 %
žena8x47.1 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé16x94.1 %
opakovaně1x5.9 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%13x76.5 %
75 – 50%4x23.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.24
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x17.6 %
nadprůměrné4x23.5 %
průměrné9x52.9 %
podprůměrné1x5.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.47
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký10x58.8 %
průměrný6x35.3 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.47
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký5x29.4 %
průměrný9x52.9 %
nízký3x17.6 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět