Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150S02 Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobiologie

Katedra fyziologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 32 / 26 (123 %) Učebna: B2 Termín: Út,14:50
Poznámka: 2 předměty, MB150S02 1. ročník, MB150S11 2. ročník - probíhá jako jeden předmět

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá12x37.5 %
dobrá15x46.9 %
průměrná5x15.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.78
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x25 %
spíše ano19x59.4 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.87
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x84.4 %
spíše ano5x15.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x18.8 %
spíše ano2x6.3 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit22x68.8 %
průměr 1.7
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x15.6 %
spíše ano2x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit24x75 %
průměr 1.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x6.3 %
přiměrěné27x84.4 %
nízké1x3.1 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.97

Vyučující

Novotný Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x33.3 %
spíše ano15x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x16.7 %
průměr 1.6
Novotný Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x70 %
spíše ano6x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10 %
průměr 1.22
Novotný Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x36.7 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x40 %
průměr 1.39
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x38.7 %
spíše ano16x51.6 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano30x96.8 %
spíše ano1x3.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x90 %
spíše ano2x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.07

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž6x18.8 %
žena26x81.3 %
průměr 1.81
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.3x9.4 %
Nmgr.29x90.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.91
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé32x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%28x87.5 %
75 – 50%4x12.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x3.1 %
nadprůměrné11x34.4 %
průměrné20x62.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký16x50 %
průměrný16x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký0x0 %
průměrný29x90.6 %
nízký3x9.4 %
průměr 2.09
Vybrat jiný předmět