Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140S48 Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 39 / 47 (83 %) Učebna: B8 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá13x33.3 %
dobrá14x35.9 %
průměrná9x23.1 %
špatná1x2.6 %
velmi špatná2x5.1 %
průměr 2.1
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x20.5 %
spíše ano17x43.6 %
spíše ne8x20.5 %
rozhodně ne6x15.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.31
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x64.1 %
spíše ano9x23.1 %
spíše ne3x7.7 %
rozhodně ne2x5.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x17.9 %
spíše ano3x7.7 %
spíše ne3x7.7 %
rozhodně ne3x7.7 %
nemohu posoudit23x59 %
průměr 2.13
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x12.8 %
spíše ano3x7.7 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit29x74.4 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké7x17.9 %
přiměrěné24x61.5 %
nízké6x15.4 %
nemohu posoudit2x5.1 %
průměr 1.97

Vyučující

0 ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x24.3 %
spíše ano14x37.8 %
spíše ne3x8.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x29.7 %
průměr 1.77
0 je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x59.5 %
spíše ano7x18.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x21.6 %
průměr 1.24
0 je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x35.1 %
spíše ano4x10.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x54.1 %
průměr 1.24
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x36.8 %
spíše ano13x34.2 %
spíše ne7x18.4 %
rozhodně ne3x7.9 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.97
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano31x86.1 %
spíše ano1x2.8 %
spíše ne2x5.6 %
rozhodně ne2x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano37x97.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x23.1 %
žena30x76.9 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.39x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé34x87.2 %
opakovaně5x12.8 %
průměr 1.13
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%38x97.4 %
75 – 50%1x2.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.03
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré7x17.9 %
nadprůměrné13x33.3 %
průměrné19x48.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.31
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký7x17.9 %
průměrný24x61.5 %
nízký8x20.5 %
průměr 2.03
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký1x2.7 %
průměrný23x62.2 %
nízký13x35.1 %
průměr 2.32
Vybrat jiný předmět