Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB180P25 Ochrana člověka za mimořádných událostí

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 14 / 43 (33 %) Učebna: B8 Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá5x35.7 %
dobrá7x50 %
průměrná2x14.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné13x92.9 %
nízké1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07

Vyučující

Pinkr Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Pinkr Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Pinkr Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x78.6 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.46
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž2x14.3 %
žena12x85.7 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.8x57.1 %
Nmgr.6x42.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.43
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé13x92.9 %
opakovaně1x7.1 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%3x21.4 %
75 – 50%2x14.3 %
50 – 25%4x28.6 %
méně než 25%5x35.7 %
průměr 2.79
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x7.1 %
průměrné13x92.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.93
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x21.4 %
průměrný11x78.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.79
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký4x28.6 %
průměrný10x71.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět