Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P33A Obecná chemie

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/3 Z, Zk; 7 kr.
Respondentů: 16 / 39 (41 %) Učebna: CH8 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá10x62.5 %
průměrná6x37.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.73
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 1.54
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x6.3 %
přiměrěné13x81.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.93

Vyučující

Matějíček Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano8x50 %
spíše ne7x43.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.38
Matějíček Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano11x68.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Matějíček Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano8x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 1.62
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano14x87.5 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž8x50 %
žena8x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%15x93.8 %
75 – 50%1x6.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.06
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x6.3 %
nadprůměrné1x6.3 %
průměrné13x81.3 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x18.8 %
průměrný12x75 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký4x25 %
průměrný10x62.5 %
nízký2x12.5 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět