Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P58B Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 23 / 60 (38 %) Učebna: CH3 Termín: Čt,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá12x52.2 %
dobrá8x34.8 %
průměrná3x13 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.61
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x8.7 %
přiměrěné19x82.6 %
nízké1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.95

Vyučující

Sutrová Veronika ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.86
Sutrová Veronika je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Sutrová Veronika je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž7x30.4 %
žena16x69.6 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé20x87 %
opakovaně3x13 %
průměr 1.13
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%20x87 %
75 – 50%2x8.7 %
50 – 25%1x4.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x13 %
nadprůměrné7x30.4 %
průměrné11x47.8 %
podprůměrné2x8.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký7x30.4 %
průměrný13x56.5 %
nízký3x13 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký8x34.8 %
průměrný14x60.9 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět