Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P58A Obecná chemie (pro uč. chemie, uč.biologie, biol. obory)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 35 / 60 (58 %) Učebna: CH9 Termín: Čt,09:50
Poznámka: 2 paralelky cvičení - 15aMC280P58x01 a 03

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá26x74.3 %
dobrá7x20 %
průměrná2x5.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.31
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x51.4 %
spíše ano15x42.9 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x68.6 %
spíše ano10x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x65.7 %
spíše ano8x22.9 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit2x5.7 %
průměr 1.39
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x48.6 %
spíše ano10x28.6 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x17.1 %
průměr 1.48
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x11.4 %
přiměrěné28x80 %
nízké1x2.9 %
nemohu posoudit2x5.7 %
průměr 1.91

Vyučující

Šloufová Ivana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x42.9 %
spíše ano16x45.7 %
spíše ne3x8.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.65
Šloufová Ivana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano33x97.1 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Šloufová Ivana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x61.8 %
spíše ano4x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x26.5 %
průměr 1.16
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano28x80 %
spíše ano7x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano32x91.4 %
spíše ano3x8.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano33x94.3 %
spíše ano2x5.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž7x20 %
žena28x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.34x97.1 %
Nmgr.1x2.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé33x94.3 %
opakovaně2x5.7 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%32x91.4 %
75 – 50%1x2.9 %
50 – 25%1x2.9 %
méně než 25%1x2.9 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x5.7 %
nadprůměrné8x22.9 %
průměrné21x60 %
podprůměrné3x8.6 %
špatné1x2.9 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký9x25.7 %
průměrný23x65.7 %
nízký3x8.6 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký20x57.1 %
průměrný13x37.1 %
nízký2x5.7 %
průměr 1.49
Vybrat jiný předmět