Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P54D Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 14 / 338 (4 %) Učebna: CH8 Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá4x28.6 %
průměrná7x50 %
špatná2x14.3 %
velmi špatná1x7.1 %
průměr 3
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.46
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.15
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké5x35.7 %
přiměrěné8x57.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.62

Vyučující

Uchman Mariusz Marcin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne7x50 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 3.38
Uchman Mariusz Marcin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 2.67
Uchman Mariusz Marcin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 1.22
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne4x28.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.86
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.46
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž3x21.4 %
žena11x78.6 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.14x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%12x85.7 %
75 – 50%1x7.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x7.1 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x14.3 %
nadprůměrné1x7.1 %
průměrné6x42.9 %
podprůměrné4x28.6 %
špatné1x7.1 %
průměr 3.07
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký2x14.3 %
průměrný11x78.6 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.93
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký1x7.1 %
průměrný9x64.3 %
nízký4x28.6 %
průměr 2.21
Vybrat jiný předmět