Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P542 Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 86 / 338 (25 %) Učebna: CH1 Termín: Čt,12:20
Poznámka: přednáška2

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá53x61.6 %
dobrá26x30.2 %
průměrná7x8.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.47
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano45x52.3 %
spíše ano34x39.5 %
spíše ne4x4.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x3.5 %
průměr 1.51
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano54x62.8 %
spíše ano26x30.2 %
spíše ne4x4.7 %
rozhodně ne1x1.2 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano28x32.6 %
spíše ano30x34.9 %
spíše ne18x20.9 %
rozhodně ne2x2.3 %
nemohu posoudit8x9.3 %
průměr 1.92
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano28x32.9 %
spíše ano33x38.8 %
spíše ne4x4.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x23.5 %
průměr 1.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké16x18.6 %
přiměrěné63x73.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x8.1 %
průměr 1.8

Vyučující

Sedláček Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano38x44.2 %
spíše ano36x41.9 %
spíše ne7x8.1 %
rozhodně ne2x2.3 %
nemohu posoudit3x3.5 %
průměr 1.67
Sedláček Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano80x93 %
spíše ano4x4.7 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.07
Sedláček Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x24.4 %
spíše ano4x4.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit61x70.9 %
průměr 1.16
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano61x70.9 %
spíše ano25x29.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano80x93 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne2x2.3 %
nemohu posoudit3x3.5 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano62x72.9 %
spíše ano17x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.2 %
nemohu posoudit5x5.9 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž18x20.9 %
žena68x79.1 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.86x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé85x98.8 %
opakovaně1x1.2 %
průměr 1.01
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%73x84.9 %
75 – 50%12x14 %
50 – 25%1x1.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.16
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré5x5.8 %
nadprůměrné22x25.6 %
průměrné53x61.6 %
podprůměrné5x5.8 %
špatné1x1.2 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký31x36 %
průměrný47x54.7 %
nízký8x9.3 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký25x29.1 %
průměrný54x62.8 %
nízký7x8.1 %
průměr 1.79
Vybrat jiný předmět