Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P36 Neurobiologie

Katedra fyziologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 23 / 131 (18 %) Učebna: B3 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x13 %
dobrá13x56.5 %
průměrná6x26.1 %
špatná1x4.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.22
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.68
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x17.4 %
průměr 1.47
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x26.1 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné12x52.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit11x47.8 %
průměr 2

Vyučující

Novotný Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne9x39.1 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.39
Bendová Zdeňka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.77
Novotný Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.32
Bendová Zdeňka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.14
Novotný Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x73.9 %
průměr 1.67
Bendová Zdeňka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x82.6 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano14x60.9 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x21.7 %
žena18x78.3 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.21x91.3 %
Nmgr.2x8.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé22x95.7 %
opakovaně1x4.3 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%15x68.2 %
75 – 50%6x27.3 %
50 – 25%1x4.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x8.7 %
nadprůměrné4x17.4 %
průměrné16x69.6 %
podprůměrné1x4.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký14x60.9 %
průměrný9x39.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.39
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x8.7 %
průměrný17x73.9 %
nízký4x17.4 %
průměr 2.09
Vybrat jiný předmět